HƯƠNG GIANG

landing page a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

landing page a

Giang nghĩ là chắc cũng không khác mọi người nhiều lắm đâu. Không được đi ra ngoài nên ngủ dậy Giang sẽ ăn. Ăn xong sẽ xem một bộ phim, mỏi mắt thì ngủ trưa một xíu. Tối lại… ăn tiếp. Sau đó sẽ tiếp tục xem phim. Mỏi mắt thì có thể ngủ và trước khi ngủ lại cũng có thể… ăn.

Một trong những hoạt động mà Giang làm nhiều nhất trong khoảng thời gian biến mất là golf. Chắc chắn rồi, khi được phép ra ngoài thì một tuần Giang có thể chơi 7 ngày cũng được. Golf là môn thể thao rất đặc biệt, bởi khi bạn vào đến sân rồi thì gần như những gì bạn cần tập trung chỉ nằm trong đó thôi. Giang nghĩ mình nghiện golf vì nó mang đến cho Giang cảm giác bình yên khi không bị phân tâm hay để ý quá nhiều đến những gì diễn ra bên ngoài

Giang nghĩ là chắc cũng không khác mọi người nhiều lắm đâu. Không được đi ra ngoài nên ngủ dậy Giang sẽ ăn. Ăn xong sẽ xem một bộ phim, mỏi mắt thì ngủ trưa một xíu. Tối lại… ăn tiếp. Sau đó sẽ tiếp tục xem phim. Mỏi mắt thì có thể ngủ và trước khi ngủ lại cũng có thể… ăn. Một trong những hoạt động mà Giang làm nhiều nhất trong khoảng thời gian biến mất là golf. Chắc chắn rồi, khi được phép ra ngoài thì một tuần Giang có thể chơi 7 ngày cũng được. Golf là môn thể thao rất đặc biệt, bởi khi bạn vào đến sân rồi thì gần như những gì bạn cần tập trung chỉ nằm trong đó thôi. Giang nghĩ mình nghiện golf vì nó mang đến cho Giang cảm giác bình yên khi không bị phân tâm hay để ý quá nhiều đến những gì diễn ra bên ngoài