Ảnh phóng sự chính là bắt lại những khoảnh khắc trân quý nhất trong ngày trọng đại, không chỉ của nhân vật chính là CD-CR mà còn của những người thân yêu trong gia đình.